0973 081 446

Dịch vụ cho thuê xe nâng hàng tại Hà Tĩnh

Nhằm đáp ứng cho nhu cầu sử dụng các loại xe nâng hàng chất lượng đảm bảo tại các khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, có nhiều đơn vị chuyên cho thuê xe nâng hàng đã thành lập và hoạt động mạnh mẽ. MH Rental cũng là một trong những đơn vị làm việc trong […]

Chuyển lên trên